googlebd2d08236268006b

تجربیات شخصی

Top 15 Ext JS Development Practices to Avoid – Section2<br/> پانزده اشکال رایج برنامه نویسی در اکست-جی-اس– قسمت دوم

Top 15 Ext JS Development Practices to Avoid – Section2
پانزده اشکال رایج برنامه نویسی در اکست-جی-اس– قسمت دوم

  1. استفاده از کامپوننت های تو در توی غیر ضروری
  2. کمبود حافظه به دلیل destroy نکردن کامپوننت های اضافی
  3. کنترلرهای بسیار طولانی و پیچیده: 
  4. دسترسی به نمونه ی یک کنترلر:
  5. نحوه ی گوش دادن به رویداد های یک کنترلر دیگر: 

بیشتر

یک گزارش خطای کارامد و موثر چه ویژگی هایی دارد؟

یک گزارش خطای کارامد و موثر چه ویژگی هایی دارد؟

چکیدهBug-Report

مشخص بودن فرایند گزارش دهی باگ ها و پیگیری و برطرف کردن آنها و حصول اطمینان از اینکه خطایی به فراموشی سپرده نمی شود، یکی از نشانه های یک شرکت توسعه نرم افزاری خوب و همچنین از ضروریات تولید یک محصول نرم افزاری با کیفیت است. در بسیاری از موارد برنامه نویسان به این موضوع اشاره می کنند که خطای گزارش شده قابل بازسازی نیست و به اطلاعات بیشتری برای مشاهده و بازسازی خطا نیازمند اند یا اینکه باید زمان زیادی برای بازسازی آن خطا صرف کنند و یا حتی به دلیل مشاهده نشدن خطا، از آن صرف نظر می کنند. در برخی موارد دیگر هم به نظر توسعه دهندگان نرم افزار، خطای گزارش شده اولویت کمتری از آن چیزی که گفته شده دارد.یک گزارش خطای موثر به تیم توسعه کمک می کند تا بتواند با بازسازی خطا تمرکز بیشتری برای برطرف کردن سریع و به موقع آن داشته باشد. در این مقاله به عواملی که می تواند در ارائه ی یک گزارش خطا تاثیرگذار باشد و چگونگی ارائه ی یک گزارش خطای کارامد و موثر می پردازم.

بهتر است به جای اینکه توسعه دهنده زمان زیادی برای بازسازی خطا صرف کند، زمان کمتری برای تهیه یک گزارش خطای موثر صرف شود.

بیشتر