googlebd2d08236268006b

قانون کار

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن کار جمهوری اسلامی اﻳﺮان

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن کار جمهوری اسلامی اﻳﺮان

بیش از ۳۰ سوال رایج در زمینه قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پاسخ سوالات را در ادامه مطلب ببینید

بیشتر

یک قرارداد کار خوب چه ویژگی هایی دارد؟ (نمونه قرارداد)

یک قرارداد کار خوب چه ویژگی هایی دارد؟ (نمونه قرارداد)

قطعا یکی از دغدغه های سازمانی مدیران در یک شرکت که می تواند در موفقیت آن مجموعه شما موثر باشد٬ قرارداد های بین آن شرکت و نیرو های کار است. این رو نه از این لحاظ نمیگم که قرارداد باید به نفع شرکت یا کارمندان آن تنظیم شده باشد.

بلکه از این جهت مهم است که که یک قرارداد خوب:

  • اطمینان خاطر به کارفرما می دهد
  • اطمینان خاطر به کارمند/کارگر می دهد
  • جنگ اول است و بهتر از صلح آخر (در دادگاه!) است
  • یک نظم ذاتی و تعیین منطقی در انتظارات به همراه دارد.

حالا قرارداد خوب چیست؟!
قراردادی که وظایف و انتظارات دو طرف به خوبی در اون تشریح شده باشه.

بیشتر