googlebd2d08236268006b

IT

ایران، کشوری که دسترسی یک مهندس کامپیوتر به اینترنت، محدودتر از نجار و بقال و قصاب و ماست بنده!!!

ایران، کشوری که دسترسی یک مهندس کامپیوتر به اینترنت، محدودتر از نجار و بقال و قصاب و ماست بنده!!!

rightel

از ماست که بر ماست!

امروز توی وب به یک صفحه رسیدم که…… خودتون ببینید

بله متاسفانه چیز جدیدی نیست و ما از این نوع قوانین زیاد دیدیم که در تمامی شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت هم وجود داره.

پزشک، وکیل، دانشجو، مهندس عمران، بازرگان، خبرنگار و دانشجو، بقال و نجار و قصابی که جواز کسب دارند، همه ی این افراد اجازه دسترسی به اینترنت پرسرعت را دارند. اما مهندسین و کارشناسان IT خیر!!! چرا؟؟؟

سوال: چرا یک پزشک یا وکیل یا خبرنگار میتونه اینترنت به اصطلاح پرسرعت تر از یک مهندس کامپیوتر داشته باشه؟ آیا نیاز اون ها به اینترنت بیشتر از نیاز یک مهندس کامپیوتر به اینترنته؟

بیشتر

Most IT projects fail And are late

Most IT projects fail And are late

The Standish Group has studied over 40,000 projects in 10 years.

Most It Projects Fail Image

IT project success rate 1994۱۵%

Average cost & time overrun: ≈۱۷۰%

IT project success rate 2004۳۴%

Average cost & time overrun: ≈۷۰%